Dobre Media Nowej Ewangelizacji, Franciszkańska 1, 75-247 Koszalin
Bank PKO SA. nr konta: 34 1240 1428 1111 0010 4732 6733
tytuł wpłat: darowizna na cele statutowe;
SWIFT: PKOPPLPW; IBAN: PL 34 1240 1428 1111 0010 4732 6733
 
 
 
O FUNDACJI DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI

Fundacja została ustanowiona przez Diecezję Koszalińsko-Kołobrzeską aktem notarialnym z dnia 27 stycznia 2012 (Rep A numer 429/2012)

Celami Fundacji są:

1.    Materialne wspieranie rozwoju telewizji, radia i wydawnictw ewangelizacyjnych.
2.    Promocja i szerzenie cywilizacji miłości i chrześcijańskiej kultury życia.
3.    Upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach Nowej Ewangelizacji.
4.    Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowia, wychowania dzieci i młodzieży, ochrony życia,
       środowiska naturalnego, działalności ekologicznej i profilaktyki społecznej.
5.    Wspieranie programów prorodzinnych.
6.    Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,
       a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.   Produkcję i dystrybucję programów telewizyjnych i radiowych.
2.   Prowadzenie internetowej telewizji i radia, wydawnictw i studia nagrań.
3.   Współpracę z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego oraz ruchami i organizacjami społecznymi
      i religijnymi, a także z innymi osobami fizycznymi prawnymi.
4.   Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
      w tym zakresie przepisami prawa.
5.   Promowanie dokonań twórczych i naukowych.
6.   Współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami państwowymi
      i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi.
7.   Wspieranie zrównoważonego rozwoju intelektualnego i zawodowego społeczeństwa obywatelskiego,
      w tym organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów.
8.   Organizację i prowadzenie form edukacji, rekreacji i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
      młodzieży i rodzin.
9.   Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą.
10. Organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i zagranicą.
11. Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.
12. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O TELEWIZJI DOBRE MEDIA

Telewizja internetowa „Dobre Media”, to dzieło funkcjonujące już kilka lat. Początkowo związane było z krajową koordynacją Odnowy w Duchu Świętym. Obecnie po zabezpieczeniu przez Diecezje Koszalińsko-Kołobrzeską i jej Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka niezbędnych zobowiązań związanych z zapleczem serwerowym, stała się telewizją internetową pod patronatem Diecezji.
 
Co jest zadaniem „Dobrych Mediów”? Promować wszystko co dobre. Jesteśmy na wszelkiego rodzaju dobrych wydarzeniach, które często przemilczane są w innych mediach. Transmitowaliśmy na żywo wydarzenia: „Jezus na stadionie” 2013 i 2015, „Przystanek Jezus 2011 i 2012” – rekolekcje i wydarzenia na polu Woodstock, „Golgota Młodych 2011 i 2013, 2014, 2015” – spotkanie młodych w Serpelicach nad Bugiem organizowane przez franciszkanów, Palotyńskie Spotkanie Młodych 2012, 2013, 2014, 2015, Skrzatusz 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – spotkanie młodzieży diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskej, rekolekcje z o. Johnem Bashoborą w Słupsku, Toruniu, Koszalinie, Pile, Lekowie, Licheniu, rekolekcje i spotkania modlitewne z Marii Vadią w Koszalinie i w Pile, rekolekcje i spotkania modlitewne z o. Jose Maniparambilem w Pile, Koszalinie i w Kołobrzegu, fragmenty sympozjum „Magia-cała prawda” w Kraśniku, „Czas Chwały” z Lublina oraz inne spotkania, modlitwy i koncerty „Armii Dzieci” oraz „Magnificatu”, wykłady o. Piotra Włodygi z Akademii Pomorskiej w Słupsku, „Memoriał ku czci ks. Antoniego Czarnuszewicza” z Jastrowia, finały „Ligi Ministranckiej” ze Sławna 2011 i Słupska 2012, „Katolicy na Ulicy” 2011 i 2013 z Gdańska, "Finał Festiwalu Wiary" w Rzeszowie 2014 i 2015, spotkania modlitewne wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, misje święte, wieczory chwały, rekolekcje, sympozja i wiele wiele innych. Stale współpracujemy ze wspólnotą Mocni w Duchu z Łodzi, Mężczyźni św. Józefa z Krakowa, Armia Dzieci, Magnificat z Lublina, transmitując ich spotkania modlitewne i Msze św. w intencji uzdrowienia fizycznego i duchowego. 
 
Naszą domeną są transmisje na żywo, zazwyczaj używamy do tego 4 do 8 kamer, wysokiej jakości miksera i oprogramowania do transmisji internetowej z możliwością natychmiastowego dodawania własnych filmów, napisów, grafiki i muzyki. Za nasze usługi oferujemy najniższe ceny w Polsce. 
 
Produkujemy, też własne programy. Na stronach dobrych mediów w zakładce „Archiwum VOD” znajduje prawie 2000 filmów. 
 
Współczesna technika daje wiele możliwości. Nie jesteśmy jednak w stanie ich wykorzystać ze względu na to, że nasza działalność nie przynosi zysków. 
 
Biskup powołał specjalną fundacje „Dobre media nowej ewangelizacji”, aby wesprzeć nasze działania. Telewizja, aby działać normalnie potrzebuje środków, aby na stałe zatrudniać przynajmniej dwóch kamerzystów, specjalistę od montażu materiałów audio-video i informatyka. Bez środków z zewnątrz, nie jesteśmy w stanie m.in. obsłużyć wydarzenia, które warte jest pokazania, a organizator nie ma zupełnie środków, aby wynagrodzić za pracę pracowników telewizji. 
 
Liczymy na pomoc. Docieramy do wielu osób ze Słowem Bożym. W momencie najciekawszych transmisji odnotowuje ponad 4 000 000 (cztery miliony) odsłon dziennie. Bywa, że w jednym momencie mamy kilkadziesiąt tysięcy oglądających. 
Zachęcamy do współpracy


Prezes Fundacji Dobre Media Nowej Ewangelizacji
ks. Krzysztof Witwicki

 OD 1 WRZEŚNIA ZEBRANO:  1 493 ZŁ 

W SIERPNIU ZEBRANO: 2 128 ZŁ

DZIĘKUJEMY!

 

Kliknij na obrazek, aby dokonać

wpłaty darowizny za pomocą

systemu PAYPAL

Przeczytaj o zasadach bezpieczeństwa

 

.

.

  Facebook "Dobrych Mediów"

 

 

 

Adoracja on-line s. Klaryski

 

GaduGadu z Prezesem

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI GOŚĆ NIEDZIELNY

Pobieranie...