Hasłem tegorocznej „Przystani z Jezusem”, które będą transmitowane przez Dobre Media, są słowa z Księgi Izajasza; 

Jak bardzo oczekiwane są na górach stopy zwiastuna dobrej nowiny, który głosi pokój, zwiastuje dobro, obwieszcza zbawienie, mówi do Syjonu <<Twój Bóg króluje>>. Iz 52, 7

 

Tym, który wybiera do głoszenia Ewangelii jest Zmartwychwstały Jezus. To On posyła każdemu ochrzczonemu Swojego Świętego Ducha. Namaszczenie, to potwierdzenie wyboru oraz napełnienie wszelkimi darami do wypełnienia misji. Wraz z przyjściem Ducha Świętego i objawieniem się w chrześcijaninie charyzmatów, natychmiast pojawia się powołanie. I to nie jest zwykłe powołanie. Co znaczy być posłanym? To oznacza, że Bóg wybrał mnie od łona matki na to, bym w tym świecie wypełnił konkretne zadanie. On mnie zna i to całkowicie. Wie o tym, co umiem i jakie są moje talenty, ale zna także moje braki. I co? I wiedząc to wszystko On mnie posyła do tego „świata”, aby z Boga była przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7). Bóg chce, byśmy napełnieni Jego mocą szli do braci i sióstr z dobrą nowiną. A jaka jest dobra nowina?

 

 

Głosi Pokój - W dzisiejszym świecie słowo „pokój” nabiera nowego znaczenia. Św. Jan Paweł II mówił, że pokój rodzi się najpierw w sercu ludzkim, a potem nabiera on znaczenia w społecznym wymiarze. Ewangelizator ma zwiastować pokój, który nie jest spokojem na wzór świata, ale POKOJEM, który daje Zmartwychwstały Jezus, gdy ukazuje się uczniom mówiąc: POKÓJ WAM! (por. J 20,21)

 

Zwiastuje dobro - Miłość Boga wypełnia nas, gdy ją przyjmujemy. To ona uzdalnia nas do czynienia dobra każdemu bez ograniczeń. Czynić dobro, to ogłaszać Jezusa, to przebaczać, to opatrywać rany i głosić Królestwo. Jezus pokazał nam swoim życiem jak się zwiastuje dobro – niezależnie od nastroju, sytuacji rodzinnej, zawodowej, w mocy Boga czynić na Jego słowo znaki i cuda i głosić Jego naukę.

 

Obwieszcza zbawienie - Nasi Bracia i Siostry przyjeżdżający do Kołobrzegu na festiwal to niezwykli ludzie. Posługujemy wśród nich już od wielu lat i ewangelizując w czasie trwania koncertów, w nocy mamy niezwykłe doświadczenie mocy zbawienia jakie daje Jezus. To On zna ludzkie serce i On ma moc uczynić człowieka szczęśliwym, ale to On chce posyłać nas, byśmy to zbawienie nieśli innym. Jeśli więc sam doświadczyłeś tego, co Jezus dla Ciebie uczynił nie może Ciebie zabraknąć w tym dziele ogłaszania Jezusa innym.

 

Twój Bóg króluje - Ewangelizacja w czasie festiwalu Sunrise nosi nazwę BOGATE NOCE – czyli BOGA TE NOCE – to do Jezusa należą dzień i noc. Dlatego idąc ulicami Kołobrzegu nasze stopy, serce, język, ręce zwiastują: Twój Bóg króluje! Czas, by inni się o tym dowiedzieli!

 OD 1 WRZEŚNIA ZEBRANO:  1 493 ZŁ 

W SIERPNIU ZEBRANO: 2 128 ZŁ

DZIĘKUJEMY!

 

Kliknij na obrazek, aby dokonać

wpłaty darowizny za pomocą

systemu PAYPAL

Przeczytaj o zasadach bezpieczeństwa

 

.

.

Blog Bez Piuski

 

  Facebook "Dobrych Mediów"

 

 

 

Adoracja on-line s. Klaryski

 

GaduGadu z Prezesem

Facebook "Prezesa"

 ks. Krzysztof Witwicki

 

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI GOŚĆ NIEDZIELNY

Pobieranie...