Dziś tj. 21 lipca 2017 roku około 12:15 nastąpiła przerwa w łączności z kamerą zamontowaną u Sióstr Klarysek w Słupsku. Zostaliśmy poinformowani przez firmę dostarczającą internet, że awaria zostanie usunięta do godziny 18:00.

Hasłem tegorocznej „Przystani z Jezusem”, które będą transmitowane przez Dobre Media, są słowa z Księgi Izajasza; 

Jak bardzo oczekiwane są na górach stopy zwiastuna dobrej nowiny, który głosi pokój, zwiastuje dobro, obwieszcza zbawienie, mówi do Syjonu <<Twój Bóg króluje>>. Iz 52, 7

 

Tym, który wybiera do głoszenia Ewangelii jest Zmartwychwstały Jezus. To On posyła każdemu ochrzczonemu Swojego Świętego Ducha. Namaszczenie, to potwierdzenie wyboru oraz napełnienie wszelkimi darami do wypełnienia misji. Wraz z przyjściem Ducha Świętego i objawieniem się w chrześcijaninie charyzmatów, natychmiast pojawia się powołanie. I to nie jest zwykłe powołanie. Co znaczy być posłanym? To oznacza, że Bóg wybrał mnie od łona matki na to, bym w tym świecie wypełnił konkretne zadanie. On mnie zna i to całkowicie. Wie o tym, co umiem i jakie są moje talenty, ale zna także moje braki. I co? I wiedząc to wszystko On mnie posyła do tego „świata”, aby z Boga była przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7). Bóg chce, byśmy napełnieni Jego mocą szli do braci i sióstr z dobrą nowiną. A jaka jest dobra nowina?

 

 

Głosi Pokój - W dzisiejszym świecie słowo „pokój” nabiera nowego znaczenia. Św. Jan Paweł II mówił, że pokój rodzi się najpierw w sercu ludzkim, a potem nabiera on znaczenia w społecznym wymiarze. Ewangelizator ma zwiastować pokój, który nie jest spokojem na wzór świata, ale POKOJEM, który daje Zmartwychwstały Jezus, gdy ukazuje się uczniom mówiąc: POKÓJ WAM! (por. J 20,21)

 

Zwiastuje dobro - Miłość Boga wypełnia nas, gdy ją przyjmujemy. To ona uzdalnia nas do czynienia dobra każdemu bez ograniczeń. Czynić dobro, to ogłaszać Jezusa, to przebaczać, to opatrywać rany i głosić Królestwo. Jezus pokazał nam swoim życiem jak się zwiastuje dobro – niezależnie od nastroju, sytuacji rodzinnej, zawodowej, w mocy Boga czynić na Jego słowo znaki i cuda i głosić Jego naukę.

 

Obwieszcza zbawienie - Nasi Bracia i Siostry przyjeżdżający do Kołobrzegu na festiwal to niezwykli ludzie. Posługujemy wśród nich już od wielu lat i ewangelizując w czasie trwania koncertów, w nocy mamy niezwykłe doświadczenie mocy zbawienia jakie daje Jezus. To On zna ludzkie serce i On ma moc uczynić człowieka szczęśliwym, ale to On chce posyłać nas, byśmy to zbawienie nieśli innym. Jeśli więc sam doświadczyłeś tego, co Jezus dla Ciebie uczynił nie może Ciebie zabraknąć w tym dziele ogłaszania Jezusa innym.

 

Twój Bóg króluje - Ewangelizacja w czasie festiwalu Sunrise nosi nazwę BOGATE NOCE – czyli BOGA TE NOCE – to do Jezusa należą dzień i noc. Dlatego idąc ulicami Kołobrzegu nasze stopy, serce, język, ręce zwiastują: Twój Bóg króluje! Czas, by inni się o tym dowiedzieli!

8:30 Różaniec
9:00 Powitanie i rozpoczęcie
9:30 300-lecie koronacji MB Jasnogórskiej
10:15 Konferencja
11:45 Przerwa na kawę
12:15 Złoty Jubileusz Odnowy Charyzmatycznej
12:45 Nauczanie i uwielbienie
13:30 Przerwa na obiad
14:30 Nauczanie i uwielbienie
15:15 Koronka
15:30 Konferencja
17:00 Przygotowanie do Eucharystii
17:30 Eucharystia
19:15 Przerwa na kolację
20:15 Adoracja z modlitwą o uzdrowienie i uwielbienie
22:00 Zakończenie
 
 
 

15 czerwca 2017 r. w uroczystość Bożego Ciała, o godz. 19.00 na siedleckim lodowisku odbędzie się Koncert Uwielbienia Boga „Siedlce dla Jezusa 2017”.

Uwielbienie poprowadzi zespół muzyczno-wokalny z Krakowa o nazwie „NIE MA GO TU”. Gościem specjalnym koncertu będzie aktor Marcin Kwaśny który podzieli się własnym świadectwem nawrócenia oraz inne osoby pragnące podzielić się własnym doświadczeniem wiary. Punktem kulminacyjnym będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, który umieszczony będzie w monstrancji z ołtarza „Światło pojednania i pokoju” zaprojektowanego na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wieczór Chwały zakończy się błogosławieństwem.

 
 

Zapraszamy na transmisję pt. ''Uwielbienie Jezusa w mocy Ducha Świętego'' w sobotę 1 lipca 2017 roku. Początek o godz. 8.30 na stadionie Narodowym w Warszawie. Spotkanie poprowadzi ksiądz John Bashabora.

 

 

 

 

 

 OD 1 LIPCA ZEBRANO:  1 513 ZŁ 

W CZERWCU ZEBRANO: 1 998 ZŁ

DZIĘKUJEMY!

 

Kliknij na obrazek, aby dokonać

wpłaty darowizny za pomocą

systemu PAYPAL

Przeczytaj o zasadach bezpieczeństwa

 

.

.

Blog Bez Piuski

 

  Facebook "Dobrych Mediów"

 

 

 

Adoracja on-line s. Klaryski

 

GaduGadu z Prezesem

Facebook "Prezesa"

 ks. Krzysztof Witwicki

 

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI GOŚĆ NIEDZIELNY

Pobieranie...